Pomoc finansowa dla bezrobotnych — gdzie jej szukać?

Osoby, które nagle straciły zatrudnienie i nie mogą podjąć pracy z różnych powodów, mogą skorzystać z licznych form pomocy. Niektóre z nich są dostępne w ramach wsparcia urzędów pracy, inne z kolei otrzymasz np. od Starosty. Dużą popularnością cieszą się też pożyczki pozabankowe dla bezrobotnych. Te cechują się preferencyjnymi warunkami i można zaciągnąć je, dopełniając minimum formalności. Jeśli poszukujesz wsparcia, zapoznaj się z wszystkimi rodzajami pomocy dla bezrobotnych. Dzięki temu dokonasz trafnego wyboru, z którego warto skorzystać w pierwszej kolejności.

Na jakie wsparcie może liczyć bezrobotny?

Czasy rekordowego bezrobocia w Polsce już dawno minęły. Jednak jak wskazują statystyki, osób niepracujących jest nadal bardzo dużo. Powody są różne, niektóre wynikają z osobistych problemów, inne z kolei są związane z nagłą utratą stanowiska. Spora grupa osób decyduje się też na porzucenie pracy z powodu mobbingu, złych warunków zatrudnienia czy lepszej oferty, która ostatecznie nie doszła do skutku. Niezależnie od tego, z jakiej przyczyny obecnie nie pracujesz, możesz zapoznać się z formami wsparcia dla osób bezrobotnych.

Z pewnością większości najpierw przychodzi na myśl zasiłek dla bezrobotnych. Jest to jedna z najpopularniejszych rodzajów pomocy dla osób, które aktualnie nie pracują. Aby go otrzymać, musisz spełnić określone warunki. Między innymi konieczne jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy i zadeklarowanie chęci podjęcia pracy. O szczegółowych warunkach przeczytasz poniżej.

Oprócz zasiłku możesz skorzystać z szybkich pożyczek dostępnych w firmach pozabankowych. Takie zobowiązania są skierowane szczególnie do osób bezrobotnych w trudnej sytuacji finansowej. Ich warunki są mniej surowe niż w przypadku kredytów dostępnych w bankach. Przede wszystkim chodzi o zdolność kredytową, której nie wymagają firmy pożyczkowe. Dzięki temu szansę na ekspresową gotówkę ma naprawdę liczna grupa bezrobotnych.

Warto też sprawdzić doradztwo zawodowe, które jest dostępne w urzędzie pracy. Polega na spotkaniach ze specjalistą, który pomoże w realizacji planu dotyczącego ścieżki zawodowej. Z kolei w przypadku stażu, szkolenia czy nauki w szkole, dobrze jest zainteresować się stypendium.

Zasiłek dla bezrobotnych jako podstawowa pomoc finansowa

Podstawową pomocą, z której chętnie korzystają bezrobotni, jest zasiłek z urzędu pracy. Tego typu wsparcie jest dedykowane zwłaszcza osobom, które straciły pracę niespodziewanie. Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w różnych wysokościach.

Obowiązują pewne stawki, które oblicza się na podstawie stażu zatrudnienia:

 • 5 lat zatrudnienia: 50%
 • 5-20 lat zatrudnienia: 100%
 • Powyżej 20 lat zatrudnienia: 120%.

Co ważne, przez pierwsze 3 miesiące bezrobotny pobiera wyższy zasiłek. Po ich upływie wsparcie finansowe ulegnie zmniejszeniu w zależności od stażu pracy wedle powyższych.

Kto dostanie zasiłek dla bezrobotnych? Podstawowe warunki to:

 • Zatrudnienie przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy;
 • Pracownik otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 • Za wynagrodzenie były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, wszystkie te warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Uwaga!
Jeśli jesteś osoba bezrobotną, która wychowuje dziecko, możesz wnioskować o zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie. Kwoty takiego zasiłku to 95 zł na dziecko do 5 roku życia, 124 zł przy dziecku od 5 do 18 roku życia lub 135 zł dla dziecka od 18 do 24 roku życia. Obowiązuje również kryterium dochodowe. Dochód nie może przekroczyć 674 zł na osobę w gospodarstwie.

Pożyczki dla bezrobotnych — gdzie ich szukać?

Dla wielu niepracujących osób łatwiej jest zdecydować się na pożyczkę. Jest to o tyle dogodny sposób, że z jego pomocą możesz otrzymać dodatkową gotówkę na dowolny cel w niemal ekspresowym tempie.

Obecnie na rynku bez problemu znajdziesz korzystną ofertę skierowaną konkretnie do bezrobotnych.

Warunki tego typu finansowania nie są tak restrykcyjne, jak w przypadku banków. Podstawowe różnice to:

 • Brak wysokiej zdolności kredytowej: pożyczki dla bezrobotnych są oferowane przez instytucje pozabankowe. Firmy pożyczkowe nie wymagają dużej zdolności kredytowej, jak ma to miejsce w przypadku banków. Dzięki temu nie musisz martwić się o odrzucenie wniosku, gdy nie pracujesz i nie osiągasz dochodu.
 • Zła ocena historii w BIK: nawet jeśli masz niski scoring w BIK, Twoja negatywna historia kredytowa nie wpłynie diametralnie na decyzję o udzielenie pożyczki dla bezrobotnych. Tego typu zobowiązania są przeznaczone zwłaszcza dla osób w ciężkiej sytuacji materialnej, które potrzebują szybkiego wsparcia.
 • Brak stałego zatrudnienia: Nie jest wymagane zatrudnienie, ale jeśli otrzymujesz jakiejś formy wsparcie finansowe, przyspieszy to całą procedurę. Zdarza się, że bezrobotni mają dochód, np. z zasiłku.
 • Wpisy w rejestrach dłużników i komornik: z ofert firm pożyczkowych często korzystają bezrobotni, którzy nie dają rady spłacać należności. Niekiedy wobec długów toczy się już postępowanie lub egzekucja komornicza. Nie musisz obawiać się negatywnej decyzji pożyczkodawcy, jeśli spotkała Cię taka sytuacja.

A jakie są koszty pożyczki dla bezrobotnych? Jest to uzależnione od poszczególnych firm, a w porównaniu kosztów każdej oferty pomoże dedykowany ranking jak np. https://pozyczasz.pl/pozyczki/dla-bezrobotnych/  

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe to przede wszystkim liczne spotkania i rozmowy z doradcą, który pomoże Ci obrać odpowiednią ścieżkę kariery. Głównymi tematami dialogu są Twoje kompetencje, doświadczenie zawodowe, aspiracje i zainteresowania. Na podstawie rozmów i testów doradca może udzielić Ci porad, w jakim kierunku warto iść, aby rozwinąć się zawodowo i podjąć stałą pracę. Z doradztwa skorzystasz w urzędzie pracy, a spotkania są całkowicie bezpłatne. Możesz zdecydować się na nie nawet wtedy, gdy nie chcesz podejmować zatrudnienia zaproponowanego przez urząd pracy.

Pomoc bezrobotnym jako stypendium na naukę

Niepracujący ma również prawo do stypendium za naukę, którego kwoty są zależne od konkretnych warunków:

 • Osoby będące na stażu — 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
 • Uczestnicy przygotowania zawodowego: 120% zasiłku dla bezrobotnych (warunkiem jest co najmniej 150 godzin przygotowania zawodowego miesięcznie). W przypadku mniejszej liczby godzin kwota jest obliczana indywidualnie.
 • Osoby bez kwalifikacji zawodowych, które w ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy podjęły naukę w: publicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub w szkole wyższej na studiach niestacjonarnych — 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
 • Osoby bezrobotne, uczestniczące w szkoleniu: 120% zasiłku dla bezrobotnych. Warunkiem jest odbycie min. 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego wymiaru godzin kwota obliczana jest indywidualnie.
 • Bezrobotni, którzy w trakcie szkolenia podjęci zatrudnienie: 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Stypendium za naukę z reguły jest wypłacane przez 12 miesięcy lub dłużej, jeśli Starosta wyda decyzję o jego kontynuacji. Zostaje ono wycofane z kolei, jeśli bezrobotny przerwie edukację, szkolenie czy staż.

Artykuł partnera.

Szymon Kędzierski
Szymon Kędzierski
Fan dobrego brzmienia. Zakochany w copywritingu, po godzinach strzelnica oraz sporty wodne.
Ostatnio dodane
Powiązane